شمارشگر دیجیتال

شمارشگر دیجیتال

در دنیای صنعت و تولید، محاسبه و شمارش تعداد یک محصول یا یک عملکرد خاص بسیار مهم است و
پاسخ به این سوال که کانتر چیست و چه کاربردی دارد، اهمیت این مسئله را به ما نشان خواهد داد.

در این پست در مورد ابزاری به نام کانتر یا شمارنده و کاربردهای آن یاد میگیریم.

1# کانتر چیست ؟

کانتر (counter) یا شمارنده در واقع یک دستگاه محاسباتی و با منطق دیجیتالی است،
که کار آن ذخیره و نمایش تعداد دفعاتی است که یک رویداد یا فرآیند خاص رخ داده،
و غالبا وابسته به سیگنال های کلاک است.

رایجترین نوع کانتر، یک مدار دیجیتال متوالی است که یک خط ورودی به نام کلاک و چندین خط خروجی دارد
مقدار خطوط خروجی نشان دهنده یک عدد در سیستم باینری یا سیستم عددی  BCD هست.

هر پالس ورودی کلاک، باعث افزایش و یا کاهش عدد کانتر میشود.

بعد از فهمیدن اینکه کانتر چیست ، با کاربردها و انواع آن، آشنا میشویم.

2# کاربرد کانتر

یک کانتر الکترونیکی دستگاهی با چندین عملکرد است.

این کانترها تک کاره یا چند کاره هستند و می توان از آنها برای تعیین زمان یا سرعت استفاده کرد.

کانترهای الکترونیکی و الکترومکانیکی با دو هدف مورد استفاده قرار می گیرند:

  • شمارش تعداد کل ورودی ها
  • صدور فرمان خروجی به ازای یک عدد مشخص

کانترهای الکترونیکی و الکترومکانیکی انواع مختلفی از ورودی ها مثل سوئیچ ها، سنسورها ، انکودرها و رله ها دریافت می کنند

عدد شمارش در کانترهای مکانیکی بر اساس حرکات فیزیکی مثل ضربه یا چرخش شفت افزایش پیدا میکند.

3# انواع کانتر

توتال کانتر (totalizing counter)

با دریافت ورودی ها ، تعداد کل پالس ها را ثبت کرده
و آن را  به صورت  یک مقدار عددی نشان میدهد.

کانتر پیش تنظیم (preset counter)

شمارش را تا عدد خاصی که از قبل تنظیم شده ادامه میدهد
و به محض رسیدن به این عدد مشخص، یک پالس دستور را به عنوان خروجی ارائه میکند.

4# یک مثال از کاربرد

یک سنسور به ازای عبور هر جعبه محصول از روی تسمه نقاله یک پالس برای کانتر ارسال میکند:

در total کانتر بعد از دریافت هر پالس عدد شمارنده زیاد میشود و
به این ترتیب تعداد محصولات تولید شده، محاسبه میشود.

در  preset کانتر علاوه بر شمارش تعداد محصول، می توان یک عدد مشخص را از قبل در کانتر تنظیم کرد،
به محض اینکه عدد شمارش تعداد محصولات به این عدد مشخص رسید،
کانتر یک پالس دستور به سیستم ارسال میکند
تا عملیات خاصی صورت گیرد مثلا تولید محصول متوقف شود.

کانتر پیش تنظیم و ارسال دستور

امیدواریم بعد از دیدن این پست، فهمیده باشید که یک دستگاه کانتر چیست و چه کاربردهایی دارد.